← Avaleht

Leanest MES

Leanest MES (Manufacturing Execution System) on tootmise korraldamiseks kasutatav tarkvara. Tootmiskesksel IT-lahendusel on järgmised põhieesmärgid:

Ülevaade

Kuivõrd definitsioon „tootmise korraldamiseks kasutatav tarkvara“ on väga üldistatud, vajame esmalt vastust küsimusele „mis on tootmine?“. Erinevaid vastuseid tuleb sama palju kui on vastajaid, sest iga ettevõte mõtleb, näeb ja mõistab „tootmise“ all erinevaid protsesse. Kuid vastuse valamine bittidesse ja baitidesse ongi Leanest MES.

Asjaolu, et iga toomine on omanäoline, seab tarkvaraarendajad raskesse seisu. Nii nagu iga ettevõtte tootmine, nii on ka iga Leanest MES 2-rakendus oma nägu. Võrreldes erinevate ettevõtete tootmistarkvarade ekraanivorme, ei leia me sealt eriti palju sarnasusi. Standardtarkvara loomine tundub sellises olukorras raske ülesanne.

Siiski on Leanest selle väljakutse vastu võtnud. Leanest MES on tarkvara, mis võimaldab seadistada erinevate ettevõtete tootmislahendusi, kasutades ühte ja sama baastarkvara. St tarkvara arhitektuur ja üldine äriloogika on olemas ja seda ei ole vaja kliendi jaoks kohendada. Kõik tootmiseks vajalikud äriprotsessid seadistatakse kliendi jaoks, jaotades nad spetsiifilisteks alltegevusteks ja etappideks. Kliendikeskse arenduse alla kuuluvad peamiselt eripärased ekraanivormid ja väljundid, mille kaudu toimub suhtlus lõppkasutajaga. Loomulikult on väga kliendispetsiifilistes olukordades võimalik alati protsessi etapiga siduda spetsiaalselt selleks otstarbeks programmeeritud pluginaid.

IT maailm areneb pidevalt ja uute tehnoloogiate lisandumine ei üllata enam kedagi. Samas ei ole uute tehnoloogiate kasutamine uutes rakendustes alati lihtne, arvestades, et pidevalt tuleb uut integreerida vanaga või siis järjepidevalt uuendada tehnoloogilisi komponente. Leanest MES on ka selle ülesandega hakkama saanud. Võtmesõnad tarkvara komponentide nimetamisel on angularJs, grunt, bower, nodejs, Asp.Net WebApi, Odata, EF6, AutoMapper, CQRS, WCF, IOT, Hangfire, MSSql Server Express, Reporting Services.

Leanest MES teostati Norra finantsmehhanismi meetmest perioodil 01.06.2014 - 30.11.2015.

Tootmise jälgimine

Tootmise jälgimise ülesanne on näidata hetkeseisu nii tootmisüksustes kui ka ülevaate saamiseks kogu tehases. Selleks on vaja mõõta erinevate protsesside seise: kas tööd on alustatud, kui palju on tehtud, milline on seadme temperatuur, toote kaal? Nimekiri punktidest ja parameetritest, mida mõõdetakse, sõltub tootmise eripärast ja sellest, mis on jälgimise eesmärk.

Tootmise jälgimine jaotub järgmisteks mooduliteks:

Toote info kogumine

Leanest MES säilitab kogu toote ajaloo. Koondatakse kokku tootega seotud parameetrid, kvaliteedinäitajad, tööde läbimineku ajad, spetsifikatsioonid. Vajadusel seotakse info konkreetse toote partii või seeria külge.

Toote infot saab kasutaja ise dünaamiliselt seadistada sõltuvalt sellest, mis andmeid kogutakse ja kuidas seda hilisemalt kasutatakse. Rakendus pakub hilisemat info analüüsi ja statistikat võimalust erinevate protsesside etappide ning alltoodete kohta.

Kvaliteedi tagamine

Tulenevalt tootmise iseloomust mõõdetakse erinevate toodete parameetreid ja seatakse neile piirmäärad. Vastavalt piirmääradele saab tooteid tootmise ajal juhtida või teha neile analüüs toote hilisemaks parendamiseks ja/või kliendile/tarnijale tagasiside andmiseks.

Tootmise optimeerimine

Tänu sellele, et eelnevalt on juba kogutud info tootmisprotsessi, toodete ja kvaliteedi kohta, on võimalik teha õigeid otsuseid tootmise optimeerimiseks.

Tootmise optimeerimine on seotud suurima lisaväärtusega kogu tootmisele ja annab saavutatud efektiivsuse võidust lõviosa. Iga tootmise puhul on võidud spetsiifilised, kuid üldiselt saab teemad jaotada kaheks:

Juurutamine

Leanest MES 2 juurutus on seotud eelkõige arusaamisega, kuidas konkreetset tootmist on võimalik efektiivsemaks teha. Esmalt selgitame välja potentsiaalsed võidud koos finantsnumbritega, misjärel selgub investeeringu tasuvus. Projekti lõpus tekib väga hea baas, mille pealt mõõta projekti edukust. Oluline on kohe projekti alguses ette näha efektiivsuse võtmekohad, et kogu meeskond oleks selle nimel väljas. Leanest MES 2i projekti juurutavad meeskonna liikmed määravad ka projekti edukuse.

Juurutuse edukuse teine komponent on keskne IT lahendus, milleks kasutame Leanest MES. Leanest MES tugevused on:

Küsi pakkumist!