← Avaleht

IME 5.0

Sinu tootmise digitaalne vundament

Miks IMEt on vaja?

Et muuta ettevõte tõeliselt efektiivseks tuleb lisaks tootmisele õhukeseks muuta ka kõik mittetootmislikud tegevused, kus peamiselt info töötlemise käigus läheb kaduma väga palju ettevõtte ressurssi. Kõik, mis me võidame suurte jõupingutustega tootmises, võime väga lihtsalt kaotada info töötlemisel. Otseselt mõõdetavad raiskamised on aga alles jäämäe veepealne tipp. Peamine kahju tekib tegelikult kasutamata müügivõimalustest ja kaotatud usaldusest. Selliste kadude vältimiseks tuleb omavahel reaalajas panna suhtlema tootmine, müük ja tootmist toetavad valdkonnad, nii et kõik tarneahela osalised vahetavad infot automaatselt. Kõik ettevõtte osakonnad on küll pühendunud ühisele eesmärgile, kuid teevad seda oma mätta otsast rääkides üksteisest mööda.

Kokkuvõttes kõikide soovid on küll erinevad, kuid teenivad nad kõik ühte üllast eesmärki: olla jätkusuutlik ja usaldusväärne partner oma klientidele.

Mis on IME?

IME 5.0, mis on alguse saanud Jaapani tootmisfilosoofiast. IME 5.0 koondab ettevõtte toomist ja tehnoloogiat kirjeldavad komponendid ühes kohas ühtseks tervikuks, tagades samas kõikide ettevõtte osakondade jaoks piisavalt detailse vaate. Kõige aluseks on toodete tehnoloogiline marsruut, mida kirjeldavad terminid nagu toode, konfiguratsioonid, protsessid, instruktsioonid, ülesanded, selektorid, tingimused, spetsifikatsioonid, ressursid jm. Kirjeldades kõik need olemid omavahel laiapõhjaliselt ühtseks tervikuks saame me sealt ka vastused kõikide tootmisega seotud küsimustele. Tootmisinfo kaasajastamise ja haldamise eest vastutavad tehnoloogid, kes tunnevad kõige paremini oma ettevõtte tooteid ja kasutusel olevat tehnoloogiat. See välistab info dubleerimise, andmevigade arv väheneb oluliselt, tõuseb andmete töötlemise efektiivsus ja kvaliteet.

IME 5.0 süsteemis salvestatavad andmed on avatud kõikidele süsteemidele, mida ettevõtte kasutab. Lisaks saab andmetega linkida erinevaid ettevõtte jaoks olulisi dokumente nagu näiteks tootejoonised, töö- ning kasutusjuhendid, sisekorraeeskirjad, ohutustehnika jne. Kui ettevõte on võtnud eesmärgiks muuta toimivat tarneahelat efektiivsemaks, siis on kindlasti mõttekas enne vastava arenduse algust rakendada IME tarkvara, et välistada võimalikke arusaamatusi tulevikus seoses liialt lihtsustatud ja ühekülgse tehnoloogilise pildiga.

Järgnevalt pildil on ühe reaalse toodetava toote kaart graafilisel kujul:

Kuidas kasutusele võtta ja juurutada?

IME on üks tarkvara aluskomponent tootmise digitaalses süsteemides. See tuleb kõigepealt juurutada ja siis saab teised komponendid kaasajastada:

Küsi pakkumist!